Knygos aprašymas Vadovėlyje supažindinama su gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų projek­tavimu ir konstravimu. Daug dėmesio skiriama šių konstrukcijų technologijos, patikimumo ir ekonomiškumo klausimams. Nagrinėjama
pramonės, civilinių pastatų ir statinių perspektyvios gelžbetoninės bei mūrinės konstrukcijos, su­renkamų elementų sandūros, sekliųjų, giliųjų, polinių pamatų konstravimas ir skaičiavimas ir t. t.
 
Copyright (c) 2009 iKnyga.lt . All rights reserved.