Sav. vartotojų TOP 5
Statistika
  • Iš viso knygų: 63865
  • Peržiūrėta kartų: 12922822
  • Ieško: 982
  • Parduoda: 62718
  • Dovanoja: 119
  • Keičia: 46
Knygos aprašymas Spis treści: Część ogólna Przedmiot i zadania psychologii Procesy poznawcze i sprawność umysłowa Procesy emocjonalno-motywacyjne Osobowość Rozwój psychiczny Niektóre metody badań psychologicznych Sytuacje trudne oraz ich *ływ na stan psychiczny Odporność psychiczna Psychologia małej grupy Nerwice oraz trwałe zaburzenia przystosowania Zaburzenia psychosomatyczne Psychoterapia Część szczegółowa: *ływ choroby na stan psychiczny pacjenta Charakterystyka sytuacji pacjenta w lecznictwie otwartym Pacjent w szpitalu Stosunek lekarz - pacjent; zespół diagnostyczno-terapeutyczny Błędy jatrogenne: rodzaje, przyczyny, następstwa Psychologiczne aspekty chorób przewlekłych, trwałego upośledzenia zdrowia oraz chorób nieuleczalnych i zagrażających życiu Psychologia w zastosowaniu do niektórych dziedzin medycyny klinicznej (I) Psychologia w zastosowaniu do niektórych dziedzin medycyny klinicznej (II) nie sprzedaję za pobraniem Numer konta i dane do przelewu w e*u po wygraniu aukcji

SN
 
Copyright (c) 2009 iKnyga.lt . All rights reserved.