Knygos aprašymas „Nemuno“ žurnale slapyvardžiu skelbtos miniatiūros, humoristiškai svarstančios literatūros ir meno reiškinius. Autorius išbandė savišką kultūrologinės publicistikos žanrą, kuris leido tarpukario lietuvių menininkų kūrybos problemas, kūrėjų ydas, spaudos negeroves susieti su dabartimi.
 
Copyright (c) 2009 iKnyga.lt . All rights reserved.