Knygos aprašymas Podstawą niniejszej publikacji jest rozprawa doktorska Marka Ney - Krwawicza obroniona w 1985 roku w Instytucie Historii PAN. Autor przedstawia dzieje i zasady funkcjonowania Komendy Głównej Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, odtwarza jej wewnętrzną strukturę organizacyjną i obsadę personalną poszczególnych komórek...
 
Copyright (c) 2009 iKnyga.lt . All rights reserved.