Knygos aprašymas Proporcijų sistemos, taikytos XX a. architektūroje, - beveik nenagrinėta tema. Studijuojant architektūrą būtų neteisinga apeiti šių pamatinių architektūrinės formos harmonizavimo priemonių vaidmenį. Vadovėlis skiriamas ne tiek apžvelgti proporcijų teorijų bei proporcijų sistemų raidą nuo Egipto iki XXI a. pradžios, kiek išsiaiškinti proporcijų ir mastelio vaidmenį kiekvienos epochos architektūroje ir su ja susijusiose meninės kūrybos srityse. Vadovėlis padės studentams geriau suprasti harmoniją, nagrinėti pastatų kompoziciją, analizuoti šiuolaikinius architektūros procesus, nustatyti jos tendencijas.
 
Copyright (c) 2009 iKnyga.lt . All rights reserved.