Knygos aprašymas nauja

Pirmojoje vadovėlio knygoje pateikiamas vienuoliktos klasės kursas: mokiniams pristatoma ekonomikos mokslo raida ir metodai, nagrinėjama vartotojo elgsena, rinkos paklausos ir pasiūlos sąveika, gamybos veiksmingumas, konkurencija rinkoje, aiškinamos valstybės funkcijos ir jos poveikis ekonomikai, nacionalinis biudžetas ir mokesčių reikšmė. Kiekvieno skyriaus pradžioje nurodomi pagrindiniai temos klausimai, skyriaus turinys, toliau dėstoma ir interpretuojama teorinė medžiaga. Vadovėlio žodinis tekstas derinamas su vaizdine informacija bei lentelėmis, nuotraukomis, diagramomis. Naujos sąvokos pateikiamos atskirai paryškintame fone. Kiekvieno skyriaus pabaigoje mokiniai ras pagrindinius teiginius ir sąvokas bei kartojimo klausimus.
 
Copyright (c) 2009 iKnyga.lt . All rights reserved.